}
herbGmina
Bierzwnik

Aktualności

Zakończono przebudowę chodnika w Zieleniewie

16 lis 2017

Ukończono realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa chodnika w miejscowości Zieleniewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160”. Działanie zrealizowano na podstawie porozumienia z dnia 09 sierpnia 2017 r. zawartego pomiędzy Gminą Bierzwnik a Województwem Zachodniopomorskim. Wartość zadania wyniosła 62 000 zł, w tym wkład finansowy Gminy Bierzwnik wyniósł 12 000 zł.

czytaj więcej

Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu

14 lis 2017

„Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 26.10.2017r. do 10.11.2017r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

czytaj więcej

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda