}
herbGmina
Bierzwnik

#LiczySięKażdy

 

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się największe badanie statystyczne jakim jest Narodowy  Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje całą populację ludności i mieszkań. Podstawą badania jest ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1775 ze zm.).

Dane zebrane w spisie ludności są podstawowym instrumentem gromadzenia informacji o sytuacji społecznej i demograficznej kraju, które stanowią podstawę kształtowania polityki społeczno-gospodarczej.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy.

Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. (Dz. U. poz. 1775 z późn. zm.).

KTO PODLEGA NARODOWEMU SPISOWI POWSZECHNEMU?

Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W JAKIEJ FORMIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONY NARODOWY SPIS POWSZECHNY?

Metody przekazywania danych:

  • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS, (formularz zostanie aktywny od 1 kwietnia na stronie https://spis.gov.pl/
  • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
  • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski.

 

Wszelkie informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego znajdują się na stronie internetowej https://spis.gov.pl/  oraz pod numerem infolinii spisowej 22 279 99 99.

Infolinia Spisowa

Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Jednakże przewidziane są metody uzupełniające - jedna z nich  to spis przez telefon, na infolinii spisowej.

W kwietniu NSP 2021 realizowany będzie wyłącznie przez formy zdalne samospisu:

 

Rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady telefoniczne od 4 maja 2021 r.

Przed tym terminem można wypełnić obowiązek spisowy tylko poprzez:

  • samospis internetowy www.spis.gov.pl
  • kontakt z infolinią spisową pod numerem telefonu 22 279 99 99

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej: 22 279 99 99.

 

Link do aplikacji spisowej:

https://nsp2021.spis.gov.pl

Narodowy Spis Powszechny- LOTERIA 

 

Wraz z rozpoczęciem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań  startuje Loteria promocyjna Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Szczegółowe informacje o loterii są dostępne na stronie internetowej: https://loteria.spis.gov.pl.

Do udziału w loterii uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne, które spiszą się za pośrednictwem interaktywnej aplikacji  dostępnej na stronie internetowej https://spis.gov.pl oraz zarejestrują się na stronie loterii.

Informujemy, że przyjmowanie zgłoszeń do loterii rusza 22.04.2021r.

Pamiętaj, zachowaj wiadomość z 10 - znakowym Kodem Potwierdzającym Dokonanie Samospisu.

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda