}
herbGmina
Bierzwnik

Zostań Rolnikiem Roku Regionu Morza Bałtyckiego i wygraj 10 000 euro!

Nowa edycja konkursu na Rolnika Roku rozpoczęta. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 maja 2021r.

Ruszyła kolejna edycja konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. WWF od 12 lat przyznaje nagrodę za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, które ograniczają odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) z gospodarstw do wód. Wśród tych praktyk, znajdują się działania, które przyczyniają sie do poprawy jakości gleby, zrównoważonego gospodarowania wodami czy racjonalnego gospodarowania składnikami odżywczymi.

Dlaczego musimy drastycznie zmniejszyć odpływ substancji biogennych do wód?

Zbyt duże ilości związków azotu i fosforu w wodzie tworzą idealne warunki zakwitów glonów i sinic.

Nadmierne zakwity przyczyniają się do powiększenia się przydennych pustyń tlenowych, gdzie zamiera podwodne życie. Już ok. 17% Morza Bałtyckiego stanowią martwe strefy - całkowicie pozbawione tlenu, zaś ok. 28% strefy o obniżonej zawartości tlenu. Niestety ta liczba stale rośnie.

Jaki ma to związek z rolnictwem?

Za eutrofizację, czyli negatywne w skutkach przeżyźnienie wód, w znacznym stopniu odpowiedzialne jest rolnictwo. Aż 50% wszystkich substancji biogennych, które trafiają do Morza, pochodzi z uprawy ziemi lub hodowli zwierząt. Na szczęście coraz więcej rolników jest gotowych zadać sobie dodatkowy trud, aby pomóc w ratowaniu Morza Bałtyckiego. Jak pokazuje Konkurs na Rolnika Roku, wiele gospodarstw podejmuje aktywne działania w celu zniwelowania emisji substancji biogennych i zmierza w kierunku rolnictwa przyjaznego środowisku. Przyznając nagrodę dla Rolnika Roku, WWF pragnie zwrócić uwagę na to, jak ważna jest ich praca, wyróżnić i podziękować za wspólną walkę o zdrowy Bałtyk. Celem konkursu jest również inspirowanie rolników z całego zlewiska Morza Bałtyckiego do aktywnego angażowania się w zwalczaniu eutrofizacji.

,,Byliśmy bardzo zadowolenie, gdy zauważyliśmy, że samo stosowanie nawozów naturalnych wystarczyło, aby osiągnąć stabilne plony i poprawić żyzność gleby" - mówi Marta Żerańska - laureatka krajowego etapu konkursu w 2019 r.

,,Decydujące znaczenie dla zrównoważonego rolnictwa ma pomoc finansowa państwa, w jeszcze większym stopniu dotyczy to produkcji ekologicznej. Wsparcie jest kluczowe dla rolnictwa ekologicznego i takich działań jak: wapnowanie gleby, współfinansowanie zakupu nasion gatunku roślin, które są zapomniane lub rzadko uprawnienie, budowa miejsc do przechowywania obornika, domowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników na gnojowicę i instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych" - dodaje.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs adresowany jest dla rolników/rolniczek indywidualnych, gospodarstw rodzinnych, przedsiębiorstw rolnych, czerpiących dochód z produkcji konwencjonalnej lub ekologicznej (hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Nominowani kandydaci muszą wykazać się podjęciem konkretnych działań mających na celu ograniczenie emisji substancji biogennych. związków azotu i/lub fosforu z ich gospodarstw. Za emisje substancji biogennych uważa się ich wyciek do wód, jak również emisję gazów, np. amoniaku pochodzącego z obornika.

Zwycięzcy I etapu, ogólnokrajowego, otrzymają nagrody w wysokości:

  •                1000 euro (I miejsce),
  •                500 euro (II miejsce),
  •                300 euro (III miejsce).

Zwycięzca II etapu, całego regiony bałtyckiego, otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 euro.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 11 maja 2021 r. Formularz zgłoszeniowy, informacje o kryteriach konkursu oraz praktykach przyjaznych Bałtykowi, a także plakat konkursowy dostępne są na stronie: https://zdrowybaltyk.pl/rolnik-roku-morza-baltyckiego/o-konkursie.

Niezbędne linki:

Formularz zgłoszeniowy

Kryteria konkursu

Zwycięskie prakytki

 

 

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda