}
herbGmina
Bierzwnik

„Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 26.10.2017r. do 10.11.2017r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/259/10 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28.09.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Informuje się, że nie wpłynęły uwagi i propozycje zmian do projektu  „Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Zgodnie z wyżej wymienioną Uchwałą, raport z konsultacji podaje się do publicznej informacji na stronie internetowej Gminy Bierzwnik, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

Wójt Gminy Bierzwnik

 

Bierzwnik, dnia 14.11.2017 r.

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda