}
herbGmina
Bierzwnik

Projekt pt.„ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

Rusza program bezpłatnych szkoleń

Gmina Bierzwnik zaprasza serdecznie mieszkańców gminy na cykl bezpłatnych szkoleń, które odbywać się będą od września 2019 do lutego 2020 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

W dniu 1 lipca 2019 r. pomiędzy Fundacją Promocji Gmin Polskich a Gminą Bierzwnik została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” skierowanego do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia). Uzyskany grant ma  służyć realizacji przedsięwzięcia pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

Dzięki programowi wprowadzimy mieszkańców w świat Internetu, pokażemy jak funkcjonują social media, jak załatwiać codzienne sprawy w sieci i kontaktować się za pomocą Internetu. Cenne będą również umiejętności pozwalające chronić dzieci przed niepożądanymi treściami. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny, ponieważ został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Grantobiorca – Gmina Bierzwnik otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 67.980,00 stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.

Celem głównym niniejszego projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez realizacje szkoleń dla 132 osób w gminie Bierzwnik z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. W ramach projektu prowadzone będą szkolenia w ramach różnych obszarów tematycznych - w zależności od zebranych grup uczestników. Uczestnicy będą mieli do wyboru 5 modułów szkoleniowych:

1. Rodzic w Internecie.

2. Moje finanse i transakcje w sieci.

3. Działam w sieciach społecznościowych.

4. Rolnik w sieci.

5. Kultura w sieci.

Dopuszczamy możliwość realizacji kilku grup szkoleniowych w jednym temacie, jak i z uwagi na brak chętnych brak realizacji szkolenia w wybranej tematyce.

W szkoleniach uczestniczyć mogą dorośli, którzy ukończyli 25 rok życia, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie, starsze czy bezrobotne. Szkolenia dostosowane będą do stopnia wiedzy uczestników. Jedna osoba może brać udział w jednym szkoleniu.

Informacje organizacyjne:

Szkolenia dostosowane będą do stopnia wiedzy uczestników. Wszelkie informacje o projekcie, w tym terminy rekrutacji, tematy, miejsca szkoleń itp. udostępniane są sukcesywnie na stronie internetowej Urzędu.

Organizator zapewnia: bezpłatne materiały szkoleniowe (nagrane na pendrive, notatnik, długopis), catering, laptop dla uczestnika na czas trwania szkolenia.

Każde szkolenie trwać będzie 16 godzin (2x 8 godzin). Harmonogram szkoleń zostanie przygotowany razem z wybranym trenerem. Szkolenia prowadzone będą w miejscach dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

W projekcie zorganizowanych zostanie 11 szkoleń w których łącznie weźmie udział 132 osób (11 grup po 12 osób każda grupa).

Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia.

Zapraszamy Państwa do składania deklaracji uczestnictwa i wyboru modułu szkoleniowego. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Skontaktujemy się z Państwem i podamy szczegółowe informację dotyczące szkoleń, terminów i tematyki. 

Formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@bierzwnik.pl lub złożyć osobiście do  Urzędu Gminy w Bierzwniku pok. Nr 16.

Informacji szczegółowych udziela: Emilia Szymanowska pok. nr 16. Tel. 784-360-088.

Szkolenia realizowane będą w okresie wrzesień 2019r. – luty 2020r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


Moduły szkoleniowe

Deklaracja wybranego modułu szkolenia

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"

 

 

 

 

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda