herbGmina
Bierzwnik

Aktualności

OSTRZEŻENIE NUMER 151/I/2017

23 lut 2017

OSTRZEŻENIE NUMER 151/I/2017
SILNY WIATR

 

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 16:00 dnia 23-02-2017 do godz. 14:00 dnia 24-02-2017

Obszar: województwo dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Przebieg: Prognozuje się występowanie silnych i porywistych podmuchów południowo zachodniego i zachodniego wiatru wiejącego ze średnią prędkością od 20 do 34km/h, a w porywach do 90km/h.

Skutki: łamanie gałęzi; uszkodzenia dachów i budynków o słabej konstrukcji; utrudnienia komunikacyjne.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 23-02-2017 godz. 11:37
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

23 lut 2017

W związku z ogłoszonym dnia 07 lutego 2017 r. otwartym konkursem ofert na realizacje zadania publicznego w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2017 r.” oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817). 

Wójt Gminy Bierzwnik

informuje, że w skład Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach wyżej wymienionego konkursu mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej jaką Wójt powoła w celu oceny ofert złożonych w odpowiedzi
na wyżej wymieniony otwarty konkurs ofert.

Informuje się, że zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy, członkiem Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach wymienionego wyżej konkursu nie może być osoba zgłoszona przez organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie biorące udział w konkursie.

Informuje się, że wraz ze zgłoszeniem kandydata należy przedłożyć jego pisemną zgodę
na udział w pracach Komisji Konkursowej jako jej członka.

Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do Urzędu Gminy Bierzwnik,

ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik

do dnia 01 marca 2017 r. do godz. 15:30.

 

Wójt Gminy Bierzwnik

                                                                                                                                                 Adam Błaszczyk

czytaj więcej

SZKOLENIA Z SAMOOBRONY

20 lut 2017

SZKOLENIA Z SAMOOBRONY DLA KOBIET

Informuje się, że we wrześniu 2017 r. zostanie uruchomiona II edycja ogólnopolskich szkoleń z technik samoobrony dla kobiet – ochotniczek spoza resortu obrony narodowej.

Kobiety zainteresowane tą formą szkolenia mogą zgłosić swoje kandydatury w terminie
do 15 czerwca 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: wkustargard@ron.mil.pl (podając następujące dane: imię i nazwisko, miejsce realizacji szkolenia oraz swój adres e-mail).

Szkolenia na terenie województwa zachodniopomorskiego prowadzone
będą w wojskowych obiektach sportowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie oraz w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. 

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet oraz www.stargard.wku.wp.mil.pl

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

08 lut 2017

WÓJT GMINY BIERZWNIK

ogłasza dnia 07 lutego 2017 r.

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności pożytku publicznego

w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

„Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2017 r.”

 

 

czytaj więcej

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda